M.E.M.CS.H-Magyar Elit Mesterlövész Csapat Honlapja
"Kemény kiképzés érted!"
MENÜ
A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT) egyik orvosa június 10-én pénteken, magyar idő szerint a reggeli órákban rosszul lett, és a gyors, szakszerű orvosi beavatkozás ellenére elhunyt.

Az afganisztáni Baghlan tartományban szolgálatot teljesítő MH PRT állományába tartozó katonaorvos mellkasi fájdalomra panaszkodott. A magyar tábor egészségügyi központjában azonnali orvosi ellátásban részesítették, de a szakszerű és gyors beavatkozás ellenére állapota folyamatosan romlott. Többször újraélesztették, majd katonai mentőhelikopterrel átszállították a Kilagay-i amerikai sebészeti pontra, ahol az orvosok minden erőfeszítése ellenére elhunyt. A halál okának pontos megállapítása ezután történik. A katona hazaszállítá

sáról a későbbiekben intézkednek.

Az elhunyt katona hozzátartozóit a történtekről a Magyar Honvédség tájékoztatta, a honvédelmi miniszter, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka részvétét fejezte ki a családnak.

(HM Sajtóiroda)

 
 

 

Szakmai konzultációt tartott dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke június 8-án, az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság szolnoki székhelyén. Az eseményen részt vett dr. Szarka Gábor, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke, Bozó Tibor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke, Lamos Imre dandártábornok az MH 86. Szolnok Helikopterbázis parancsnoka, Kovács Sándor ezredes, az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka, Farkas Imre ezredes, az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka, valamint a toborzás, az érdekvédelem és a katonai igazgatás vezetői.

Az értekezlet Bozó Tibor dandártábornok megnyitójával kezdődött, aki ismertette a konzultáció célját: közösen keresni azokat a lehetőségeket és megoldásokat, amelyek hatékonyabbá tudják tenni a hadkiegészítő parancsnokságok feladatainak végrehajtását.

Ezt követően Szabó József ezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség toborzási és humánszolgálati osztályvezetője a szakterület aktuális feladatairól jelentett az elöljáróknak, majd Vanyur Tibor mérnök ezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség katonai igazgatási osztályvezetője, a rendszer felépítéséről és a csoportfőnökség szakmai irányító tevékenységéről számolt be.

Az értekezlet második felében Farkas Imre ezredes számadatokkal alátámasztva mutatta be a hadkiegészítő parancsnokságok békeidőszaki, toborzó- és érdekvédelmi feladatait. Az ország nyugati részét képviselve Huszár Péter alezredes, a békétől eltérő időszakban végrehajtott feladatokról adott tájékoztatást, kitérve arra a tervezési, szervezési és koordinációs munkára, amit még békeidőszakban végre kell hajtani.

A szakmai konzultáció végén dr. Benkő Tibor vezérezredes és dr. Szarka Gábor kabinetfőnök is hozzászólt az elhangzottakhoz.

 
 
 

 

A szentendrei MH Központi Kiképző Bázis (MH KKB) a közelmúltban szerezte meg a „Nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök elleni tevékenység – képezd a kiképzőt” tanfolyamának (C-IED Train the Trainer) NATO APPROVED akkreditált minősítést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ettől kezdve a bázis Nemzetközi Kiképző Alosztály C-IED Kiképző Csoportja jogosulttá vált ilyen tartalmú kiképzés szervezésére és végrehajtására, elsődlegesen az MH ÖHP, valamint más nemzetek katonái számára.

 

Az akkreditációt követő első nagyobb  kiképzést – május 30. és június 2. között – az MH PRT (Tartományi Újjáépítési Csoport) 11. váltásába tervezett állománya számára rendezték meg Táborfalván. C-IED kiképzésen tíz katonai szervezettől – zömmel a szolnoki MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj állományából – mintegy 300 katona vett részt. Ők azok, akik ősszel váltják le a jelenleg Afganisztánban szolgáló katonatársaikat. A kiképzés az Afganisztánban leggyakrabban alkalmazott robbanószerkezetek alkalmazási módjaira és az ellenük való védekezés lehetőségeire helyezte a hangsúlyt. 

A részt vevő állomány nagy létszáma miatt a felkészítés több váltásban történt, s ennek során feladatot kaptak azok az Afganisztánba készülő katonák is, akik idén áprilisban Szentendrén már elvégezték a C-IED Képezd a Kiképzőt tanfolyamát.

A kiképzői minősítést szerzett állomány bevonása és gyakorlása fontos állomás a Magyar Honvédség C-IED képességépítésében.

 

 

Fennállása óta először rendezi meg a győri MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred a Nyitott Kapuk Hete című programsorozatot június 6. és 12. között. Ebben az egy hétben a laktanya kitárja kapuit az érdeklődő óvodás, általános és középiskolás gyerekek, tehát a fiatal korosztály képviselői előtt.

 

Ez a hét másképp mozgalmas Győrben, mint a többi: hétfőtől kezdve gyerekek népesítik be a légvédelmi rakétások laktanyáját. Az óvodás korosztálytól kezdve egészen a középiskolásokig számos helyi és környékbeli oktatási intézmény diákjai látogattak az objektumba, hogy kísérőikkel együtt megtekintsék a haditechnikai parkot – azaz az alakulat már nem rendszeresített technikai eszközeit –, az alakulótéren berendezett statikus technikai bemutatót az ezrednél használatos eszközökkel, illetve a számos további helyszínt.

„Korábban is rendszeresen kaptunk megkereséseket középiskolákból”, mondja kérdésünkre Cseszreginé Csekei Judit százados, az alakulat kommunikációs tisztje. „A Nyitott Kapuk Hete azonban teljesen új kezdeményezés, hiszen eddig leginkább arról volt szó, hogy külön érkeztek csoportok, akiknek egy-két ember mutatott be egy-két eszközt. Ennek nyomán jött a parancsnok úrtól az az ötlet, hogy egész héten, reggel 9-től délután 14 óráig sokkal színesebb programokkal várjuk a gyerekeket és a pedagógusokat.” A Nyitott Kapuk Hete a minden évben megtartott nyílt napoktól is eltér, hiszen ezúttal nem családi programról van szó: tanáraik, nevelőik kíséretében csak a gyerekek tesznek látogatást a katonáknál.

A programok közül a rendszeresített és már nem használatos eszközök szemléjén túl folyamatosan nagy érdeklődés mutatkozik a győri Toborzó és Érdekvédelmi Iroda által biztosított repülőgépszimulátor, illetve a fegyver- és vegyivédelmi bemutató helyszínein, de a felső tagozatosok és a középiskolások – érthető módon – igen lelkesen fogadták a paintball- és air-soft lövészet lehetőségét is. A korosztályokat illetően azonban a legkisebbek lepték meg legjobban a győri katonákat. „Legnagyobb meglepetésünkre az óvodások a legnyitottabbak”, mondja Cseszreginé Csekei Judit. „Mindent óriási lelkesedéssel néznek meg, mindenre felmásznak, mindenhová bemennek, dudálnak, forgatják a kormányt a járművekben, szék nem marad üres, ha megjelennek valahol. Mondhatni, hogy teljes kihasználtsággal üzemelünk miattuk, így aztán a jövő évben már nem csak egy kijelölt napon, hanem egész héten várjuk majd a kicsiket.” Mint megtudjuk, az óvodások még nemtől függetlenül egyformán érdeklődőek, a nagyobbak közül azonban már inkább a fiúk azok, akik nagyobb örömmel veszik kézbe az eszközöket, nézik meg a bemutatókat.

A Nyitott Kapuk Hetére az alakulat számos intézményt hívott meg, és a visszajelzések alapján a hét végéig mintegy 1500 gyermek fordul majd meg a laktanyában. A csoportokat katonák kísérik, akiknek türelmes, derűs, gyermekközpontú munkájával a pedagógusok is elégedettek. A meghívottak között a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonból érkezettek is ott vannak, akik számára korábban az alakulat már egy farsangi ünnepség megrendezéséhez is nagy segítséget nyújtott.

Mint a toborzók részéről Fekete Róbert mérnök őrnagy elmondja, a hasonló nyílt rendezvények közül ez a mostani speciális, hiszen azokon egyébként általában vegyes korösszetételű közönség szokott megjelenni, itt pedig csak gyerekek vannak. A toborzók szempontjából érthetően elsősorban a pályaválasztás előtt állók jelentik a fő célcsoportot, de mindenképpen hasznosnak találják, ha már a kicsik is találkoznak a katonákkal, és tudatosul bennük a honvédség léte, tevékenységének jellege.

Fotó: A szerző felvételei

 

Idén májusban már kilencedik alkalommal került sor Táborfalván a Deep Survival elnevezésű túlélő gyakorlatra, melyet – az MH 34. Különleges Műveleti Zászlóaljjal, illetve az ellenséges erők (OPFOR) szerepben közreműködő MH 25/88. Könnyű Lövész Zászlóaljjal együttműködve – az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis tervezett, szervezett és irányított.

A bázis állományából kerül ki a három tapasztalt oktató is: Bali Tamás alezredes, Simon Zsolt őrnagy és Réz Levente őrnagy.

Bali alezredes komoly nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, ugyanis ő Törökországban szerezte meg a szükséges ismereteket és az oktatói minősítést. Simon őrnagy és Réz őrnagy a hazai kiképzést kanadai, illetve amerikai tanfolyamokon egészítette ki. Ők maguk természetesen jó példával motiválták a résztvevőket, hiszen minden feladatot végrehajtottak az éppen aktuális résztvevőkkel.

Az először 2006 júliusában megrendezett gyakorlat célja, hogy a résztvevőket (alkalmanként maximum 20 főt) 12 nap alatt a lehető legjobban felkészítse a túlélési, úgynevezett SERE (Survival, Evasion, Recovery, Escape) követelmények teljesítésére. Az elsődleges célcsoport a hajózó állomány, illetve a fedélzeten szolgálatot teljesítők, de kötelező mindenki számára, aki szolgálati kötelmei részeként légi út során (támadás vagy műszaki hiba következtében) ellenséges területen találhatja magát. Korhatár nincs; az eddigi legidősebb résztvevő éppen a bázis jelenlegi parancsnoka, aki az első gyakorlaton 51 évesen teljesített kiválóan. A májusi csapat korelnöke, Remzső Zsolt őrnagy is igen közel van hozzá a maga 48 évével. Rajta kívül Dajka Attila századosnak volt különösen emlékezetes ez a pár nap, aki a gyakorlat ideje alatt ünnepelte 35. születésnapját.

Ideális esetben a képzésen kétévente ajánlott a részvétel. A gyakorlat ennek jegyében most először szinten tartó funkciót is betöltött. A 15 „újonc” mellett három fő korábban megszerzett jártasságát tehette próbára, illetve fejleszthette tovább, különös hangsúlyt fektetve a harcászati és harctéri sebesül-tellátó (COMBAT MEDIC) képességekre. Mind a 18 résztvevő sikeresen teljesítette a követelményeket, ebből nyolcan kiválóan. A gyakorlat magas színvonalának híre külföldre is eljutott. A lehetőségre váró magyar katonák mellett Ausztriából is jelezték már részvételi szándékukat. A hírnév pedig kötelez...

Folyamatban van a legmagasabb (STANAG SERE „C”) szintű tanfolyam kidolgozása, mely a tervek szerint 2012 májusában indulhat. Ez már a fogságba esésre és kihallgatási technikákkal szembeni tevékenységre is felkészít. A májusihoz hasonló túlélő gyakorlat legközelebb idén szeptemberben lesz, melyre a résztvevő állomány hamarosan kijelölésre kerül.

   

 

NATO medálparádé Mazar-e Sharifban
     
  kormany.hu / 2011-06-08 16:21:00  
 
A missziós feladatokra csak olyan emberek alkalmasak, akik szellemileg, fizikailag felkészültek a külszolgálatra, nyelveket beszélnek, mesterei szakmájuknak! – hangzott el azon az ünnepségen, amelyen az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán és a Német Tábori Kórházban dolgozó magyar állomány a NATO főtitkára által adományozott érdemérmet vette át.

Az ünnepségen részt vett az ISAF Északi Regionális Parancsnokság Törzsfőnöke és a Mazar-e Sharif-i Bázis Parancsnoka. Séllei Ferenc ezredes, a MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán parancsnoka – egyben az afganisztáni magyar kontingensek nemzeti rangidőse – köszöntőjében kiemelte: a missziós feladatokra csak olyan emberek alkalmasak, akik szellemileg, fizikailag felkészültek a külszolgálatra, nyelveket beszélnek, mesterei szakmájuknak!

Micael Byden dandártábornok beszédében sok hasonlóságot említett a svéd és magyar missziós vállalások múltjában és jelenében. Beszédét megszakítva egyperces néma főhajtással emlékeztek a katonák a közelmúltban elhunyt magyar és német bajtársakra. Megköszönve a magyar állomány munkáját, sok sikert kívánt a feladatok gyors átadásához, azok eredményes elvégzéséhez.

   

 
 (Szöveg és fotó: MH NTE Afganisztán)

 

 

 

A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoportjának legnagyobb létszámú és legtöbbet foglalkoztatott alegysége Afganisztánban az Őr és biztosító század. Feladatuk sokrétű…

Az első és talán legfontosabb feladatuk a tábor őrzés-védelmének ellátása. Ezt a hét legtöbb napján a század állományába tartozó montenegrói szakasz végzi, afgán őrökkel kiegészítve. Heti egy pihenőnap mindenkinek jár, s így a magyar katonák is résztvevői egy-egy napra az alapszintű táborőrzésnek. Kiemelt feladatot jelent a tartományon keresztül haladó fő közlekedési útvonalak ellenőrzése, a tábor környékén és Pol-e Khomri város belterületén a magyar katonák jelenlétét szimbolizáló, úgynevezett „jelenlét fenntartó járőrök” végrehajtása; manapság, legtöbbször az Afgán Nemzeti Rendőrséggel (ANP) közösen.

A harmadik terület a személy- és konvojkísérés. Baghlan tartomány biztonsági helyzetétől függően napi több konvoj is elhagyja - különböző céllal - a tábor területét. Függetlenül attól, hogy ezek az összekötő csoportok, vagy a CIMIC-részleg (civil-katonai kapcsolatok) által végrehajtott feladatok, logisztikai szállítmányok, tárgyalásokra, vagy értekezletekre történő menetek, illetve fontos személyek kísérése, a biztosító század katonái mindenhol ott vannak. Ezek során teljes felszerelésben, gyakran több órán keresztül zötykölődnek az úttalan utakon. A 35-40 fokos hőségben, a mindent beborító porban, a toronylövészek állnak és figyelnek a géppuskáik mögött készen arra, hogy bármelyik pillanatba reagálni tudjanak a menetoszlopot ért támadásra. A célállomásra történő megérkezést követően - a tárgyalások zavartalan lebonyolítása érdekében - zárják és biztosítják a helyszínt. Ezeket a feladatokat csak a jól kiképzett, fegyelmezett katonák képesek végrehajtani maradéktalanul...

   
   

 

Hírek

Weboldal készítés ingyen

Szavazás

Tetszik az oldal?
nem
igen
K**** szar
B*** ***!
Nagyon tetszik!
Asztali nézet